winietaKontakt

Universal Service

62-052 Komorniki
ul. Poznańska 152
NIP: 972-097-27-76
Regon: 639670378

Tobiasz Atraszkiewicz
Tobiasz Atraszkiewicz

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Studia Europejskie. Zarządzanie firmą, rozwój i budowa sieci, negocjacje umów, planowanie strategiczne, organizacja finansowania, budowa struktur organizacyjnych, optymalizacja procesów w firmie.

tel: +48 607 050 094
e-mail: kontakt@usv.solutions

 

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universal Service Tobiasz Atraszkiewicz, ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy