winietaNieruchomość inwestycyjna Gorzów Wielkopolski 1,74 ha

W kwietniu bieżącego roku została podspisana umowa przedwstępna z inwestorem na zakup atrakcyjnej działki w Gorzowie Wielkopolskim.  

Powierzchnie:

1. 185/2 1,5869 ha
2. 362 0,1569 ha
Razem: 1,7438 ha

 

Obręb 7 Chróścik

Obecnie przy działce prowadza na jest budowa drogi dwupasmowej miejskiej oraz ronda ze zjadem na działkę.

 


 

Plan zagospodarowania przestrzennego

Adres:  Gorzów Wielkopolski ul. Myśliborska

Plan zagospodarowania przestrzennego:

• 185/2 i 362 – w większości 2UC – tereny usług komunikacyjnych

Dojazd do przedmiotowej nieruchomości realizowany jest od strony północnej z ul. Myśliborskiej oraz z nieurządzonej ul. Stalowej od strony zachodniej.

Uzbrojenie techniczne: w ulicy Myśliborskiej kanalizacja, CO, przez działkę przebiega sieć en. El. Oraz wodociąg. 


 

Położenie 2,2 km od węzła S3 Gorzów Północ


 

Sąsiedztwo